Select your languageNederlands English Deutsch Français
Wat is Reach
Reach is Europese wetgeving met ingrijpende gevolgen voor de totale chemische bedrijfstak. Niet alleen producenten, maar ook de gebruikers en verwerkers van chemische producten, importeurs en distributeurs krijgen met deze wetgeving te maken.
Met Reach wil de Europese Gemeenschap de veilige hantering van chemicaliën afdwingen en het milieu beschermen. Dit doel wil men bereiken door alle chemicaliën die op de Europese markt gebracht worden te laten beoordelen op hun risico’s, passende risico beheersmaatregelen voor te schrijven en zonodig de toepassing van risicovolle chemicaliën te beperken.

Reach is het acroniem van:
Registration,
Evaluation,
Authorisation and restriction of
CHemicals

van Bijsterveld ontwerp, De Lier